güvenliğin altın kuralları

Aşağıdaki beş kural, uluslararası bebek kuşanma uzmanları ve toplulukları tarafından standartlaştırılmış temel güvenlik kurallarıdır. Lütfen bebeğinizi kuşanırken her koşul altında bu kurallara uyduğunuzdan emin olunuz.

 1. Sıkı
 2. Yüzü görülebilir
 3. Öpülebilir
 4. Çene göğüsten uzak
 5. Doğru desteklenmiş

 

 1. Yeterince sıkı :

  Minikler özellikle oturmaya başlayana değin kucaklama yardımcılarının onları doğru pozisyonda ve yeterli destek verecek sıkılıkla desteklemesi çok önemlidir.Bebek kuşanırken güvenliğin altın kuralları : 1-sıkı!
  (İlk 4 ay yeterli sıkılık kontrolü için:
  Miniğin sırtına avuç içimizle hafifçe bastırıldığında kolayca esnememelidir. Esniyorsa, miniğin duruşunu doğal pozisyonuna gelecek şekilde düzeltip, keseyi bu yeni duruşu destekleyecek şekilde sıkılaştırmalı.
  Oturabilen miniklerde:
  Sırt gevşek olup sizden fazla uzaklaşırlarsa bu sizin sırtınızı fazladan zorlar, dengenizi olumsuz etkiler. İkinizin de rahat edeceği bir sıkılık ayarlayınız.)

 2. Yüzü her an görülebilir :

  Yüzü açıkta olmalı. Ağzı ve burnu kumaşla ya da kendi bedenimize yaslanarak  kapanmamalı – açıklığı sıkça gözden geçirilmeli!

 3. Öpülebilir :

  Miniğimiz, küçük bir boyun hareketimizle alnından ya da en azından başının üzerinden öpebileceğimiz denli yukarıda duruyor olmalıdır.

 4. Çenesi göğsünden uzak :

  Miniğin solunum yolu açıklı için çenesi ile göğsü arasında en az iki parmak mesafe olmalıdır.
  Uzun zaman aynı şekilde taşınan minikler yavaşça kayabilirler. İlk altı ayındaki miniklerin çene-göğüs mesafesi mutlaka sıkça gözden geçirilmelidir.

 5. Gövdesi desteklenmiş :

  Sırt doğal kavisinde desteklenmelidir.
  Dizleri daima kalçasından yukarıda, kalçası kesenin en derin noktasında olmalıdır.
  Kuzo halkalı bebekucağı ile doğru taşıma şekilleri
  Dik konumda:
  Başını tutabilenler koltuk altından diz arkasına dek, tutamayanlar kulak hizasından  diz arkasına dek kumaşla kavranmış olmalıdır.
  Yatay kucaklamada:
  İlk altı ayda sadece emzirirken, sonrasında  uyku için de kullanılabilir. Yatay taşınan miniğin kalçası kesenin en derin yerine yerleşmeli, çenesinin göğsünden uzak olduğundan emin olunmalıdır.